irancultural
خانه / چاپ کتاب / سایت چاپ و انتشار کتاب الکترونیکی

سایت چاپ و انتشار کتاب الکترونیکی

چاپ و انتشار کتاب به روش سنتی با قیمت ارزان و مناسب نباید همواره یک هدف اساسی و غایی باشد بلکه روی آوردن به نشر الکترونیکی مهم تر از آن است و در این سایت خدمات ویژه ای در این زمینه ارائه می شود .
 آیندة نشر الکترونیکی
اگر «مؤسسة ملی جغرافیا» اقدام به نشر الکترونیکی شماره های گذشتة این مجله که از حدود نیمة قرن ۱۹ سابقة انتشار دارد نمی کرد، شاید دسترسی به گزارشها و مطالب این مجله برای اغلب پژوهشگران بسیار مشکل یا ناممکن بود. شاید گفته شود که « بازتولید» آثار علمی گذشته فاقد ارزش است.
 این نظر شاید در برخی حوزه های علوم تجربی و فنی و مهندسی قرین به صحت باشد، اما در حوزة علوم انسانی، هنر و ادبیات ، و تاریخ ، کاملاً مردود است.

مطلب پیشنهادی

چاپ و تعیین قیمت کتاب

تعیین قیمت کتاب خود یکی از مراحل مهم چاپ و تولید کتاب و اثر فرهنگی است که باید مطابق با اصول پخش فروش و بازاریابی باشد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ