irancultural
خانه / چاپ کتاب / گرفتن مجوز و چاپ کتاب جیبی

گرفتن مجوز و چاپ کتاب جیبی

چاپ انواع کتاب جیبی کوچک برای سرمایه گذاری حوزه ای مناسب است که گرفتن مجوز نشر و چاپ آن سهم به سزایی در رفع مشکل سرانه کم کتابخوانی دارد .

چاپ کتاب مانند هر تخصص دیگری نیازمند آموزش است .
 آموزش های نشر در برخی کشورها سنتی و در برخی کشورهای توسعه یافته مدرن و آکادمیک است .
مانند نمونه عنوان آخرین درسهایی که در دوره های آموزش کوتاه مدت نشر دانشگاه شیکاگو تدریس می شود، اجملاً از این قرار است؛ به ترتیب الفبای ترجمة فارسی عنوان آنها، نه تقدم یا معیاری دیگر:
هنر تدوین منابع تصوری و مصور :
( منابع تصویری به منابعی گفته می شود که حجم تصویرش بیش از نوشته است).
 این دوره بر شناخت جنبه های کلامی و غیرکلامی و تأثیرهای آنها و چگونگی ترکیب و تدوین این جنبه ها تأکید دارد و کاربرد آن بیشتر در زمینة ادبیات کودکانه و نوجوانان است.
هنر و فن تنظیم جدولها و نمودارها :
ارائه آمارها، ارقام و سایر داده ها در قالبهای گرافیکی و به ویژه با استفاده از شیوه ها و نرم افزارهای کامپیوتری.
 اینها سرفصل درسهاست. برای آشنایی بیشتر، می توان فهرست تفضیلی درسها و دوره ها را از دانشگاه شیکاگو گرفت و ترجمه کرد. مقایسة درسهای مختلف در دوره های فشرده و کوتاه مدت دانشگاهها و مراکز آموزشی نشر، مطمئناً برای برنامه ریزی الهام بخش تر خواهد بود.
 تکرار مستمر و مداوم دوره های کوتاه مدت نشر و افزودن بر تنوع درسها و موضوعها، مقدمة مناسب برای ترویج، گسترش و تقویت فرهنگ و تخصصهای نشر، جذب علاقه ها و استعدادها، پرورش معلمان و متعلمان هر دو، ایجاد سنت، تثبیت مفاهیم، تعابیر، اصطلاحات، و در نتیجه تسهیل ارتباط نشر، و نیز فراهم ساختن زمینه برای دوره های بلندمدت تخصصی در نشر تواند بود. برگزاری دوره های کوتاه مدت و فشردة نشر برای جامعة ما و در شرایط کنونی از هر حیث عملی است.
 اگر بلندمدت بیاندیشیم و بلند مدت برنامه ریزی کنیم، به این تجربة جهانی یقین خواهیم آورد که استادان و متخصصان آینده، مفاهیم و موضوعهای تازه و راهها و روشهای نو از خلال آموزشهای امروز ما ظهور می کنند. وآموزش گستردة نشر از مهمترین عوامل و موجبات تحول گسترده در نشر است، و ما چنین تحولی نیازمندیم.

مطلب پیشنهادی

چاپ و تعیین قیمت کتاب

تعیین قیمت کتاب خود یکی از مراحل مهم چاپ و تولید کتاب و اثر فرهنگی است که باید مطابق با اصول پخش فروش و بازاریابی باشد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ