irancultural
خانه / چاپ کتاب / ارائه خدمات مناسب برای چاپ کتاب شعر

ارائه خدمات مناسب برای چاپ کتاب شعر

ارائه خدمات مناسب برای چاپ انواع کتاب الکترونیکی و چاپی بدون تردید ضمن کمک به مولف ناشر می تواند سرآغاز برون رفت از رکود این حوزه باشد .
 در جمع بندی کلی تر، نشر الکترونیکی را می توان از دو زاویه مورد مطالعه قرار داد:
 الف. دیدگاهی که از منظر فنی و عملی به نشر الکترونیکی می نگرد و توجه آن معطوف به رعایت استانداردها و دستورالعملهای فنی است. ارزیابی نشر الکترونیکی از این دیدگاه با توجه به وجود ابزار و شاخصهای «کمّی» که از قدرت تبیین بالایی نیز برخوردارند، چندان پیچیده نیست.
 ب. دیدگاهی که جنبة اجتماعی و اثرات نشر الکترونیکی را در کانون توجه خود دارد.
 از این زاویه ، رفتار کاربران در دسترسی و استفاده از اطلاعات الکترونیکی، آثار اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی نشر الکترونیکی از محورهای مطالعه هستند.

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب و محاسبه قیمت

کتابی که چاپ می شود اگر به درستی بها و قیمت آن محاسبه و تعیین نشود ممکن است در پخش و فروش دچار شکست شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ