irancultural
خانه / چاپ کتاب / مشاوره چاپ افست کتاب

مشاوره چاپ افست کتاب

چاپ کتاب تیراژ بالا و به صورت حرفه ای به دست متخصصان حرفه چاپ و نشر به دلایل گوناگون به مشاوره تخصصی نیاز دارد زیرا در این راه مشکلات آشکار و پنهان بسیاری وجود دارد .
 مشکلات و تنگناهای عمدة تر فعلی این هاست:
 – امکاناتی را هم که موجود داریم درست نمی شناسیم، درست توزیع نمی کنیم و به نحو مناسب از آنها استفاده نمی بریم. بخشهای وسیعی از کشور را حتی از ساده ترین امکانات چاپ و نشر محروم کرده ایم و در عوض در مرکز، تراکم دست و پاگیر به وجود آورده ایم.
 – نیازهای حال و آیندة جامعه مان و اوضاع و احوال جهان دستخوش تحول را درست نمی شناسیم. انگار متوجه نیستیم که جمعیت کشور ما با چه آهنگی در افزایش است. گویی خبر نداریم که کثرت جوانان در جامعة ما چه معضلاتی با دنبال دارد.
از اولیترین و ساده ترین نیاز کودکان نوآموز به کتاب درسی تا پیچیده ترین نیاز به کتابهای تخصصی، تصویر روشن و محاسبة دقیق نداریم و دستگاههای آموزشی مان را همواره با بحران کمبود و نبود کتاب روبه رو می کنیم و به سمت بحرانهای تازه تری می رانیم.

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ کتاب شعر

هزینه چاپ کتاب شعر به عنوان یک اثر تولید فنی و هنری با توجه به شرایط و عوامل گوناگون متغیر است که با توافق تعیین می شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ