irancultural
خانه / چاپ کتاب / مرکز تخصصی چاپ کتاب رنگی و تقویم ها

مرکز تخصصی چاپ کتاب رنگی و تقویم ها

مرکز تخصصی ارائه مشاوره و خدمات چاپ کتاب رنگی و همچنین تقویم ها در تمام مراحل و زمینه ها از جمله آماده سازی محتوی و چاپ کتاب یاریگر شماست .
 یکی از مراحل تولید کتاب ویراستاری است .
 یکی از تعریفهایی که برای ویراستار (ادیتور) ذکر می کنند. تیغ به دست یا قیچی به دست است؛ مقصود آنکه ویراستار با تیغ یا قیچی، حواشی و زواید را می برد و کنار می گذارد. در این بریدن ها پاره کردن ها و کنار گذاشتن ها، که ظاهراً همه به قصد بهبود نوشته ها و رسانیدن درست پیام نویسندگان به خوانندگان و همراهی و همکاری با صاحبان آثار است، آیا ممکن است جز حواشی و زواید چیز دیگری به عمد، به سهو یا به تصادف بریده شود، چیزی که پیامدهای ناخوشایند داشته باشد؟
آیا تیغ ویراستار همیشه به خواست، تصمیم و ارادة او می برد و ممکن نیست که دست او، یا حتی نظر او، آلت اجرای مقاصد، مصالح و منافع ناشر باشد که پشت پرده بایستد و ویراستار را با پدیدآورندة (مصنف، مؤلف،مترجم و نظایر آنان) رودر رو کند؟ آیا اگر در روابط میان ویراستار و پدیدآورنده، اصول اخلاقی نقض می شود، اصولی که شکسته شدن آنها در نهایت به روند پدیدآوردن ها آسیب برساند، همه ناشی از ضرورتها و مقتضیات حرفه ای و تصمیمهای سنجیده و بخردانة ویراستار است، یا وابستگی اقتصادی ویراستار به ناشر و جبر اقتصادی بازار نشر و عوامل دیگر تأثیر می کند و ویراستار را به رفتارهایی وامی دارد که از دایرة اخلاق عمومی و اخلاق حرفه ای خارج است؟

مطلب پیشنهادی

داوری و چاپ کتاب شما

ناشران عزیزی که قصد سرمایه گذاری بر روی یک کتاب را دارید اما به محتوای علمی آن اطمینان کامل ندارید می توانید این کار را به ما بسپارید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ