irancultural
خانه / چاپ کتاب / مجوز و چاپ کتاب ترجمه شده درسی

مجوز و چاپ کتاب ترجمه شده درسی

دانشگاهیان از جمله اساتید و دانشجویان می توانند از خدمات غیرحضوری از جمله ویراستاری و اخذ مجوز و چاپ کتاب ترجمه شده دانشگاهی و درسی در مرکز ما با هزینه شخصی بهره مند گردند .
 ویراستاری بخش جدایی ناپذیر چاپ کتاب دانشگاهی به شمار می آید . ویراستاران انواع مختلفی دارند که برخی جانب کتاب و محتوا را ترجیح می دهند و برخی جوانب تجاری کار را در نظر دارند.
 این ویراستاران نقطة مقابل دسته اول هستند، و جانب دوستی پدیدآور را گرفته اند و خواننده را از نظر دور داشته اند. این دسته از ویراستاران ممکن است محبوب پدیدآوران، چه بسا نیز محبوب دستگاههای نشرباشند، زیرا که برای ناشر، دست کم در زمان حال و در آیندة نزدیک، مشکل اقتصادی و مشکلی در روابط ایجاد نمی کنند.
 اما در حقیقت نه دوست پدیدآورند، نه دلسوز ناشر و نه مشوق به حال خواننده، زیرا حقیقت امر که همانا گرفتن درست پیام از پدیدآور و انتقال درست آن به خواننده باشد، در این میان فدای اغراض شخصی و دوستی ظاهری شده است.
 از این رو این دسته از ویراستاران گذشته از آنکه دوست خواننده نیستند، دوست پدیدآور هم نیستند.
ادامه دارد…

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ کتاب چقدر است

آیا می دانید هزینه چاپ کتاب چقدر است؟ چنین محاسبه ای به عوامل گوناگون بستگی دارد که ثابت و قبل تعمیم نیست.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ