irancultural
خانه / چاپ کتاب / ویراستاری و چاپ انواع کتاب دانشگاهی

ویراستاری و چاپ انواع کتاب دانشگاهی

دانشگاهیان از جمله اساتید و دانشجویان می توانند از خدمات غیرحضوری جهت ویراستاری و چاپ انواع کتاب دانشگاهی و درسی در مرکز ما با هزینه شخصی بهره مند گردند .
 ویراستار حقیقی چون به وظایف و مسئولیتهای خود آگاه است و دوستار راستین پدیدآور و خواننده است، و هم عرصة ماقبل زمینة خود را می شناسد و هم صحنة ما بعد را ، حدود را مراعات می کند.
و اگر در قلمرو وارد می شود، از باب تجاوز به حدود، تعدی به حقوق، اظهار فضل نمایی، تسکین عقده های کهتری، تلافی شکستها و ناکامیابی های جوانی و فرابردن منزلت حرفه ای ، ارزشهای شخصی و نظایر آنها است، بلکه دامنة فعالیتش ایجاب می کند که برای برقرار ساختن پل ارتباطی میان پدیدآور و خواننده، پایه ای از پل را در قلمرو کار پدیدآور و پایه ای دیگر را در محدودة خواننده بگذارد و نقش خود را به عنوان معمار و مهندس آثار اجرا کند :
 ساختن پلی استوار برای برقرارشدن ارتباط مطمئن. سیاست سنجیده و مدون ویراستاری چارچوبی فراهم می آورد که ویراستاران و ویراستاری به نقطه های کامل مطلوب نزدیک شوند و وظیفه ها و مسئولیتها در محدوده های تعیین و تعریف و شناخته شده انجام بگیرد.

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب هنری شما

چاپ کتاب هنری مفهوم گسترده ای دارد به نحوی که شما اگر کتابی هنری دارید باید در این زمینه مقصودتان را با شفافیت به ناشر اطلاع دهید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ