irancultural
خانه / چاپ کتاب / ویراستاری و چاپ انواع کتاب دانشگاهی

ویراستاری و چاپ انواع کتاب دانشگاهی

دانشگاهیان از جمله اساتید و دانشجویان می توانند از خدمات غیرحضوری جهت ویراستاری و چاپ انواع کتاب دانشگاهی و درسی در مرکز ما با هزینه شخصی بهره مند گردند .
 ویراستار حقیقی چون به وظایف و مسئولیتهای خود آگاه است و دوستار راستین پدیدآور و خواننده است، و هم عرصة ماقبل زمینة خود را می شناسد و هم صحنة ما بعد را ، حدود را مراعات می کند.
و اگر در قلمرو وارد می شود، از باب تجاوز به حدود، تعدی به حقوق، اظهار فضل نمایی، تسکین عقده های کهتری، تلافی شکستها و ناکامیابی های جوانی و فرابردن منزلت حرفه ای ، ارزشهای شخصی و نظایر آنها است، بلکه دامنة فعالیتش ایجاب می کند که برای برقرار ساختن پل ارتباطی میان پدیدآور و خواننده، پایه ای از پل را در قلمرو کار پدیدآور و پایه ای دیگر را در محدودة خواننده بگذارد و نقش خود را به عنوان معمار و مهندس آثار اجرا کند :
 ساختن پلی استوار برای برقرارشدن ارتباط مطمئن. سیاست سنجیده و مدون ویراستاری چارچوبی فراهم می آورد که ویراستاران و ویراستاری به نقطه های کامل مطلوب نزدیک شوند و وظیفه ها و مسئولیتها در محدوده های تعیین و تعریف و شناخته شده انجام بگیرد.

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ کتاب شعر

هزینه چاپ کتاب شعر به عنوان یک اثر تولید فنی و هنری با توجه به شرایط و عوامل گوناگون متغیر است که با توافق تعیین می شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ