irancultural
خانه / چاپ کتاب / مجوز و چاپ کتاب بانک اطلاعاتی

مجوز و چاپ کتاب بانک اطلاعاتی

اخذ مجوز و چاپ کتاب های بانک اطلاعاتی و دانشگاهی درسی با توجه به عوامل گوناگون از جمله تیراژ مورد نظر اهداف چاپ کتاب را تعیین می کند .
 به عنوان مثال کتابهای بانک اطلاعاتی و راهنما و مراجع آموزش نشر در آمریکا، دامنة بسیار گسترده و متنوع این شاخة آموزش را نشان می دهد، و کسانی که به شبکه اینترنت دسترسی دارند نیز می توانند تفصیل دوره های عمدة آموزش نشر در آمریکا را ببینند.
 در این کشور در چند دانشگاه ، « علوم و فنون نشر» در سطح فوق لیسانس تدریس می شود.
 در دانشگاهایی که تأکید آموزش بر در جنبه های فنی- صنعتی نشر است، مدرک MS (کارشناسی ارشد علمی یا فنی یا مهندسی) و در دانشگاههایی که تأکید بر جنبه های اقتصادی، مالی، مدیریتی، برتامه ریزی، فرهنگی و هنری است، مدرک MA (کارشناسی ارشد علوم اجتماعی- انسانی) می دهند.

مطلب پیشنهادی

آمادی سازی و چاپ کتاب

آمادی سازی یکی از مراحل مهم و مقدماتی برای چاپ انواع کتاب است که دقت در این مرحله برای تولید کتابی خوب سرنوشت ساز است.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ