irancultural
خانه / چاپ کتاب / انتشارات چاپ کتاب تیراژ بالا

انتشارات چاپ کتاب تیراژ بالا

چاپ کتاب و انتشارات آن در قطع وزیری با کیفیت بالا یا تیراژ بالا و زیاد مستلزم بازاریابی و فروش مناسب است که این امر مستلزم کاهش موانع توسعه نشر است .
 به هر حال مهمترین نتیجه ای که می تواند از سیاست نشر کتاب عاید شود این است که بتواند وضعیت موجود و احیاناً نامطلوب کتاب را در دورة زمانی معین و در چارچوب طرحها، برنامه ها و فعالیتهای مشخص به وضعیت مطلوب تبدیل یا نزدیک کند. اگر سیاستی بتواند در میان حوزه ای هماهنگی و همکاری ایجاد کند- و معلوم است که مقصود یکسان کردن نیست، بلکه یکسو کردن است- زمان و راه و روشهای رسیدن به هدفهای مطلوب در واقع امری است ثانوی.
 توافق بر سر اینکه وضعیت موجود چیست، آن طور که در بدو امر به نظر می رسد، کار زیاد ساده ای نیست، زیرا دست کم لازم است که بر سر وضعیت گذشته و آینده نیز توافق باشد.

مطلب پیشنهادی

چاپ و تعیین قیمت کتاب

تعیین قیمت کتاب خود یکی از مراحل مهم چاپ و تولید کتاب و اثر فرهنگی است که باید مطابق با اصول پخش فروش و بازاریابی باشد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ