irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ دیجیتال کتاب درسی کمک آموزشی

چاپ دیجیتال کتاب درسی کمک آموزشی

چاپ دیجیتال کتاب درسی و کمک آموزشی با قیمت ارزان و مناسب نباید همواره یک هدف اساسی و غایی باشد بلکه تبلیغ بازاریابی و فروش مهم تر از آن است.
 دستة دیگر آموزشها در خصوص فنون، مهارتها و هنرهایی است که پس از نشر و تولید کالای فرهنگی به تبلیغ، بازاریابی، توزیع، فروش، برگشت سرمایه و سود و ایجاد بازارهای تازه و تقاضای جدید مربوط می شود. در نگرش کلان نشر، آموزش انبارداری کتاب، یا نگهداشتن حساب مشترکان مجله یا چگونگی تولید دیوارکوب همان قدر برای ناشر دورنگر اهمیت دارد که آموزشهای فنون تولید کاغذ و مرکب و چاپ.
 طبیعی است که هر کدام از این فعالیتها صنف و اتحادیة خاص خود را دارد و آموزش در هر صنفی در وهلة نخست به خود همان صنف مربوط می شود، اما در هر حال نقش اصلی و محوری با ناشر است.
 اگر ناشران اهمیت همة مراحل قبل و بعد را تعریف شده و در جایگاه درست خود در نظر بگیرند، نیازهای آموزشی برای تبدیل شدن به طرح و برنامة آموزشی و طراحی دوره های مناسب بهتر آشکار خواهد شد.

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ کتاب چقدر است

آیا می دانید هزینه چاپ کتاب چقدر است؟ چنین محاسبه ای به عوامل گوناگون بستگی دارد که ثابت و قبل تعمیم نیست.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ