irancultural
خانه / چاپ کتاب / قیمت ارزان چاپ انواع کتاب دانشگاهی

قیمت ارزان چاپ انواع کتاب دانشگاهی

قیمت ارزان برای چاپ انواع کتاب دانشگاهی به عنوان یکی از دستاوردهای حوزه اطلاعات و ارتباطات به برآورد دقیق هزینه های مختلف اعم از تولید و پخش کتاب بستگی دارد .
 تشکیل دوره هایی چون مدیریت، برنامه ریزی، حسابداری، انبارداری، تبلیغ و آگهی، با تأکید بر جنبة نشر، که مدرسان مناسبش را دانشگاهها می توانند انتخاب یا دعوت کنند، می تواند بسیار مؤثر باشد. تشکیل این دوره ها در پردیسهای دانشگاهها، این امکان را نیز فراهم می آورد که شرکت کنندگان در دوره ها بتوانند از سخنرانیهای بسیاری از دیگر استادان مدعی بهره مند شوند.
 اما نظام این دوره ها، ربط دوره ها و تناسب میان آنها از جنبه هایی است که باید در ذهنیت و در برنامه ریزی بلند مدت اتحادیة ناشران باشد.
دانشگاه می تواند برگزار کنندة دوره باشد، اما مسئول آن خط و مسیری نیست که ناشران در سپری کردن آنها به سوی آرمانشان بدانها نیازمندند.

مطلب پیشنهادی

ناشر چاپ کتاب درسی

اساتید و معلمان و مدرسانی که به دنبال چاپ کتاب تالیفی و درسی یا کمک درسی خود هستند بهتر است در این زمینه با ناشران معتبر همکاری نمایند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ