irancultural
خانه / چاپ کتاب / قیمت ارزان چاپ انواع کتاب دانشگاهی

قیمت ارزان چاپ انواع کتاب دانشگاهی

قیمت ارزان برای چاپ انواع کتاب دانشگاهی به عنوان یکی از دستاوردهای حوزه اطلاعات و ارتباطات به برآورد دقیق هزینه های مختلف اعم از تولید و پخش کتاب بستگی دارد .
 تشکیل دوره هایی چون مدیریت، برنامه ریزی، حسابداری، انبارداری، تبلیغ و آگهی، با تأکید بر جنبة نشر، که مدرسان مناسبش را دانشگاهها می توانند انتخاب یا دعوت کنند، می تواند بسیار مؤثر باشد. تشکیل این دوره ها در پردیسهای دانشگاهها، این امکان را نیز فراهم می آورد که شرکت کنندگان در دوره ها بتوانند از سخنرانیهای بسیاری از دیگر استادان مدعی بهره مند شوند.
 اما نظام این دوره ها، ربط دوره ها و تناسب میان آنها از جنبه هایی است که باید در ذهنیت و در برنامه ریزی بلند مدت اتحادیة ناشران باشد.
دانشگاه می تواند برگزار کنندة دوره باشد، اما مسئول آن خط و مسیری نیست که ناشران در سپری کردن آنها به سوی آرمانشان بدانها نیازمندند.

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ کتاب چقدر است

آیا می دانید هزینه چاپ کتاب چقدر است؟ چنین محاسبه ای به عوامل گوناگون بستگی دارد که ثابت و قبل تعمیم نیست.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ