irancultural
خانه / چاپ کتاب / قرارداد چاپ و انتشار کتاب

قرارداد چاپ و انتشار کتاب

چاپ و انتشار انواع کتاب از جمله کتاب های درسی و کمک درسی با قیمت ارزان و مناسب به قرارداد مناسب و مطمئن نیاز دارد.
 حتی قرارداد کتاب نیز نیاز به دانش دارد . در کشورهای پیشرفته این مبحث یعنی قرارداد نیز به عنوان یک دانش پایه آموزش داده می شود .
عنوان آخرین درسهایی که در دوره های آموزش کوتاه مدت نشر دانشگاه شیکاگو تدریس می شود، اجملاً از این قرار است؛ به ترتیب الفبای ترجمة فارسی عنوان آنها، نه تقدم یا معیاری دیگر:
 قرارداد کتاب :
 تعریف قراداد؛ انواع قراداد؛ روشهای گفتگو با پدیدآورندگان وچگونگی عقد قرارداد؛ مراحل اجرای قرارداد، تعهدات طرفین و سایر جنبه های حقوقی.

حق مؤلف (کپی رایت) و انواع مالکیتهای فکری و معنوی نشر :

مفهوم، سابقه، تاریخچه و قانونها و کنوانسیونهای مربوط؛ شناخت جنبه های حقوق بین المللی حقوق مالکیتهای فکری و معنوی.
 کاربرد چندرسانه ها و شبکه های اطلاع رسانی جهانی :
 پیدایش چندرسانه ها و تأثیر آنها بر نشر؛ شناخت شبکه های مهم و جهانی اطلاع رسانی و استفاده از آنها در نشر.
 گزارش سفر :
 شیوه های تدوین گزارش مسافرتها با توجه به تفاوت موضوع، خواننده و کاربردهای گزارش.
 مدیریت طرح :

مفاهیم اصلی مدیریت طرح؛ شناخت نرم افزاری مدیریت طرح؛ هنر و فن کنارآمدن با مردم و سیاستها و برنامه ها؛ چگونگی شناختن مسائل و مشکلات و راههای دورکردن آنها.

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب و نکات مهم پخش

چاپ کتاب به تنهایی برای تبدیل شدن به یک ناشر یا مولف موفق کافی نیست بلکه باید به پخش مناسب و نکات مهم آن دقت داشت.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ