irancultural
خانه / چاپ کتاب / مجوز و چاپ کتاب دانشگاهی ترجمه شده

مجوز و چاپ کتاب دانشگاهی ترجمه شده

اخذ مجوز و چاپ کتاب دانشگاهی درسی ترجمه شده با توجه به عوامل گوناگون از جمله تیراژ مورد نظر اهداف چاپ کتاب را تعیین می کند .
 در حوزه نشر ارتباط و تناسب میان انواع آموزش ها و پیوند آنها با سایر برنامه های توسعه، لاجرم ایجاب می کند که در برنامه ریزی کلان دولت تجدید نظرهایی صورت بگیرد.
 بار این آموزشها را نمی توان بردوش ناشران نهاد، اما اگر ناشران بتوانند از پژوهشها و نوشته هایی که فوریت و ضرورت این آموزشها به آگاهی جامعه برساند حمایت مالی یا انتشاراتی بکنند، در برنامه ریزی آموزشی عملاً به دولت و ملت کمک کرده اند.
 نشان دادن آگاهی و هشیاری، و تنها همین عمل که ناشران به جامعه نشان دهند ظریف سیاستگذاری و برنامه ریزی نشر را از کارگزاران دولت بهتر می فهمند، تأثیر اصلاحی و هدایت کننده دارد.
 ما چگونه می توانیم نیاز فرهنگی نسلهای رو به رشدمان را بدون تولید کافی تجهیزات و ابزارهای پایه تأمین کنیم؟

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب هنری شما

چاپ کتاب هنری مفهوم گسترده ای دارد به نحوی که شما اگر کتابی هنری دارید باید در این زمینه مقصودتان را با شفافیت به ناشر اطلاع دهید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ