irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ کتاب آموزشی و کنکور با مشاوره فروش

چاپ کتاب آموزشی و کنکور با مشاوره فروش

چاپ کتاب درسی آموزشی و کنکور با قیمت ارزان نباید همواره یک هدف اساسی و غایی باشد بلکه تبلیغ بازاریابی و استفاده از مشاورهه فروش مهم تر از آن است.
 حوزه صنعت نشر مجموعه ای از مهارت ها را در بر می گیرد که آموزش آکادمیک می تواند پایه گذار آن باشد .
 به عنوان مثال دورة کارشناسی ارشد نشر دانشگاه نیویورک شامل حدود ۲۰ مادة درسی، ۳۸ واحد دانشگاهی و یک دورة کارورزی است.
دانشجویان نشر حدود نیمی از مجموع واحدها را به صورت مشترک می گذرانند و نیمی دیگر را با توجه به گرایش تخصصی یا علاقة خود، که بخواهند در نشر کتاب یا مجله و روزنامه، یا جنبه های خاصی از نشر فعالیت کنند، انتخاب می کنند.
به عبارت دیگر، دانشجویان در سال اول درسهای عمومی را می گذرانند و در سال دوم درسهای تخصصی و انتخابی نشر را.

مطلب پیشنهادی

قیمت صحافی و چاپ کتاب

قیمت صحافی و چاپ کتاب ممکن است با توجه به هزینه های ثابت و متغیر همواره قابل تغییر باشد که نیاز به بررسی دارد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ