irancultural
خانه / چاپ کتاب / هزینه مجوز و چاپ انواع کتاب جیبی کوچک

هزینه مجوز و چاپ انواع کتاب جیبی کوچک

چاپ انواع کتاب جیبی کوچک برای سرمایه گذاری حوزه ای مناسب است که هزینه گرفتن مجوز و نشر و چاپ آن با سود آوری ارتباط دارد .
 هزینه های ثابت و متغیر و رابطه آن با سود و قیمت گذاری خود بحث مفصلی است .
( قیمت گذاری متغیر ، واکنش صنعت نشر نسبت به روش های تولید و عرضه منابع اطلاعاتی به خصوص با کمک فناوری اطلاعات وارتباطات بود . )

هزینه های نشر را می توان به دو دسته بسیار کلی هزینه های ثابت و هزینه های متغیر تقسیم کرد .
اما نباید اشتباه کرد که هزینه های ثابت موجب قیمت گذاری ثابت و هزینه های متغیر موجب قیمت گذاری متغیر می شود .
 این دو دسته از هزینه ها در هر دو نظام قیمت گذاری حضور دارند .

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب هنری شما

چاپ کتاب هنری مفهوم گسترده ای دارد به نحوی که شما اگر کتابی هنری دارید باید در این زمینه مقصودتان را با شفافیت به ناشر اطلاع دهید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ