irancultural
خانه / چاپ کتاب / هزینه مجوز و چاپ انواع کتاب جیبی کوچک

هزینه مجوز و چاپ انواع کتاب جیبی کوچک

چاپ انواع کتاب جیبی کوچک برای سرمایه گذاری حوزه ای مناسب است که هزینه گرفتن مجوز و نشر و چاپ آن با سود آوری ارتباط دارد .
 هزینه های ثابت و متغیر و رابطه آن با سود و قیمت گذاری خود بحث مفصلی است .
( قیمت گذاری متغیر ، واکنش صنعت نشر نسبت به روش های تولید و عرضه منابع اطلاعاتی به خصوص با کمک فناوری اطلاعات وارتباطات بود . )

هزینه های نشر را می توان به دو دسته بسیار کلی هزینه های ثابت و هزینه های متغیر تقسیم کرد .
اما نباید اشتباه کرد که هزینه های ثابت موجب قیمت گذاری ثابت و هزینه های متغیر موجب قیمت گذاری متغیر می شود .
 این دو دسته از هزینه ها در هر دو نظام قیمت گذاری حضور دارند .

مطلب پیشنهادی

مشاوره چاپ کتاب شعر

قبل از آنکه برای چاپ کتاب شعر خود هر اقدامی انجام دهید توصیه می شود به دنبال دریافت مشاوره ای مناسب برای چاپ و فروش کتابتان باشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ