irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ کتاب کودک و نوجوان و درسی

چاپ کتاب کودک و نوجوان و درسی

چاپ ارزان کتاب ویژه گروه های سنی کودکان و نوجوانان و همچنین کتاب های درسی مانند دیگر آثار مراحلی دارد که گاهی با نحوه قیمت گذاری و بهای کتاب ارتباط دارد .
 به عنوان مثال الگوی آموزش نشر در دانشگاه نیویورک، سایمون فریزر و نظایر آنها برای سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزش نشر ما می تواند تجربه هایی در خور مطالعه و تأمل باشد، اما به هیچ معنا و مفهومی سرمشق تقلید نیست.
 در دانشگاه نیویورک وقتی در درس مدیریت چند رسانه ای از تولید و ترکیب رسانه ها صحبت می کنند، هیچ اشاره ای به مشکلات تولید فنی و صنعتی رسانه ها ندارند. در آن جامعه موضوع تولید فنی مواد مورد احتیاج هر صنعتی حل شده یا به طور نسبی حل شده است.
متون این درس را می توانیم ترجمه کنیم و باید هم ترجمه کنیم، اما تدریس نمی توانیم کرد.

مطلب پیشنهادی

داوری و چاپ کتاب شما

ناشران عزیزی که قصد سرمایه گذاری بر روی یک کتاب را دارید اما به محتوای علمی آن اطمینان کامل ندارید می توانید این کار را به ما بسپارید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ