irancultural
خانه / چاپ کتاب / ارائه خدمات مناسب برای چاپ کتاب

ارائه خدمات مناسب برای چاپ کتاب

ارائه خدمات مناسب برای چاپ انواع کتاب بویژه کتاب های الکترونیکی بدون تردید می تواند ضمن کمک به مولف ناشر می تواند سرآغاز برون رفت از رکود این حوزه باشد .

دربارة نشر الکترونیکی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. ذکر این دیدگاهها از آن جهت اهمیت دارد که راه ما را برای دستیابی به یک جمعبندی کلی هموار می کند.
قاعدتاً این دیدگاهها مبتنی بر خواستهای فردی و صنفی است و انتظار نمی رود از جامعیت لازم برخوردار باشند.
نگرش نویسندگان.نویسندگان می خواهند انتشارات الکترونیکی را در محیط متن پرداز اولیة خودشان ایجاد و ویرایش کنند .
نشر مطالب برای آنها به معنای انتقال یافته های تحقیقاتشان است. آنها قبل از هر چیز به محتوا می پردازند و برای انتشار سریع تر مطالبشان، اینترنت را برمی گزینند. مسئلة مهم و چالش اصلی در اینجا، حقوق مادی و معنوی اثر است که با نشر آن در اینترنت به مخاطره می افتد.
برای نویسندگان، سرعت باز خورد آثارشان در محیط نشر الکترونیکی اهمیت بسیاری دارد. در واقع، از این که سریع و بدون واسطه، به دیدگا ههای خوانندگان آثار خود دست می یابند، نوعی احساس رضایت کسب می کنند.

مطلب پیشنهادی

ناشر چاپ کتاب درسی

اساتید و معلمان و مدرسانی که به دنبال چاپ کتاب تالیفی و درسی یا کمک درسی خود هستند بهتر است در این زمینه با ناشران معتبر همکاری نمایند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ