irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ کتاب آموزشی و کنکور هزینه مناسب

چاپ کتاب آموزشی و کنکور هزینه مناسب

چاپ کتاب درسی آموزشی و کنکور با قیمت ارزان و هزینه مناسب نباید همواره یک هدف اساسی و غایی باشد بلکه تبلیغ بازاریابی و فروش مهم تر از آن است.
 نشر الکترونیکی در عرصه فروش موفق تر است .
بسیاری از امتیازاتی که برای نشر الکترونیکی بر می شمارند، صرفاً با مقایسة آن با نشر چاپی قابل درک است.
وجود این امتیازات ، کاملاً نسبی هستند و به عواملی چون نرم افزار، قالبهای ذخیرة اطلاعات ، زیر ساختهای اطلاعاتی، و مانند آنها بستگی دارد. «واریان» مزایای نشر الکترونیکی را ر زیر چهار عنوان اصلی ، این چنین بر می شمارد:
الف. صرفه جویی در فضای کتابخانه ها: کتابهای قرنهای گذشته امروز به راحتی قابل خواندن هستند؛ اما دیسک های فلاپی که ده سال قبل تهیه شده اند ممکن است امروز قابل خواندن نباشند.
در آشیوهای الکترونیکی، نیاز به تهیة پشتیبان از اطلاعات آنها داریم تا بنا به ضرورت و با استفاده از ابزار رابط تبدیل ، به رسانة جدید و قالب نو منتقل شوند.
همة این فعالیت ها هزینه بر هستند – البته کتابخانه های سنتی هم هزینه بر هستند؛ اما در مجموع، تردیدی نیست که کتابخانه های الکترونیکی هزینه های کتابخانه های سنتی را کاهش می دهند؛ این موضوع بویژه از بعد معضلات مربوط به گسترش فضای کتابخانه برای مجموعه سازی و ذخیرة مدارک، قابل توجه است.

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب الکترونیکی و pdf

چاپ کتاب الکترونیکی و تبدیل انواع کتاب pdf به کتاب چاپی شاید یکی از بهترین و مناسب ترین نوع نشر باشد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ