irancultural
خانه / چاپ کتاب / مرکز ویژه چاپ کتاب داستان و رمان

مرکز ویژه چاپ کتاب داستان و رمان

مرکز ویژه و تخصصی ارائه مشاوره و خدمات چاپ کتاب شعر و داستان و رمان در تمام مراحل و زمینه ها از جمله آماده سازی محتوی و بازاریابی و پخش یاریگر شماست .
 در باب پژوهش نشر، بحثی جداگانه و مستقل لازم است. بدون پژوهش و یافته های پژوهشی گام مطمئنی نمی توان برداشت، اما فعلاً آنچه ضرورت عاجل دارد، تشکیل دفتری برای مطالعات اقتصادی نشر، تهیه و عرضة شاخصهای اقتصادی نشر بطور مرتب، مقایسة این شاخصها با سایر شاخصها و عاملهای دیگر، انتشار مرتب آمار نامه های نشر و تشکیل بانک اطلاعات نشر است.
این بانک نه تنها اطلاعات مربوط به نشر ایران، بلکه اطلاعات پایة مربوط به کشورهای دیگری را که بازار نشر آنها به نحوی با بازار نشر ایران ارتباط می یابد، باید درخود داشته باشد. احتمال زیاد دارد اتحادیة ناشران بتواند توافق یکی از واحدهایی را که به پژوهشهای صنعتی- اقتصادی علاقمند هستند، به همکاری نزدیک جلب کند.
 دولت هم می تواند کمک کند و از نتایج آماری در برنامه ریزیها بهره بگیرد، اما وابسته شدن به یکی از واحدهای اجرایی دولتی به صلاح نیست.

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب و نکات مهم پخش

چاپ کتاب به تنهایی برای تبدیل شدن به یک ناشر یا مولف موفق کافی نیست بلکه باید به پخش مناسب و نکات مهم آن دقت داشت.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ