irancultural
خانه / چاپ کتاب / گرفتن مجوز برای چاپ کتاب

گرفتن مجوز برای چاپ کتاب

چاپ کتاب با تیراژ عمده و زیاد برای سرمایه گذاری حوزه ای مناسب است که گرفتن مجوز نشر آن باید از سوی ناشر صورت گیرد .
در کشورهایی که اتحادیه های ناشران نیرومند نیست،
 انگیزة کافی و محرک لازم برای آموزشها و پژوهشها هم نیست. واقعیت این است که چنین وضعی دور باطل است؛ البته مادام که در چرخش این گردونة باطل تغییر رخ ندهد.
دوره های آموزشی به شرطی موفقیت آمیز است که در عمل به نیازها پاسخ دهد و سودمندی خود را چه از جنبه نظری و چه از حیث عملی ثابت کند برای ایجاد دوره های آموزشی مورد نیاز نشر ایران باید واقع بین، دورنگر و جانب اندیش بود.
نشر ایران ناگزیر است دورة ریاضت و تحمل تنگناها را بگذارند تا به فراخی برسد، اما این ریاضت باید بر پایة آرمانی باشد که تحمل دشواریها را تبیین کند. شناختن و پذیرفتن واقعیت ها بهترین راه برای کنار آمدن با آنها یا تغییر دادن آنهاست.

مطلب پیشنهادی

آمادی سازی و چاپ کتاب

آمادی سازی یکی از مراحل مهم و مقدماتی برای چاپ انواع کتاب است که دقت در این مرحله برای تولید کتابی خوب سرنوشت ساز است.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ