irancultural
خانه / چاپ کتاب / قیمت ارزان چاپ کتاب درسی و کنکور

قیمت ارزان چاپ کتاب درسی و کنکور

چاپ کتاب درسی آموزشی و کنکور با قیمت ارزان نباید همواره یک هدف اساسی و غایی باشد بلکه تبلیغ بازاریابی و فروش مهم تر از آن است.
 روزگار آموختن قاعده های نشر از راه تجربة عملی در مغازه های کتابفروشی و دستگتههای کوچک و بزرگ نشر به سر آمده است.
 حتی در کشورهای جهان سوم که بازار کتاب با محدودیتهای جدی روبه روست و ناشران به ندرت می توانند با فراخ دستی در بازار کتاب اقدام کنند، پیچیده تر شدن نظامهای آموزشی و تغییرات داخلی و تأثیرات خارجی، به نشر امکان نمی دهد که برای یقای خود از قاعده های ساده، نامدون و شخصی پیروی کند.

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب و نکات مهم پخش

چاپ کتاب به تنهایی برای تبدیل شدن به یک ناشر یا مولف موفق کافی نیست بلکه باید به پخش مناسب و نکات مهم آن دقت داشت.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ