irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ کتاب رنگی شعر کودک

چاپ کتاب رنگی شعر کودک

چاپ ارزان کتاب رنگی شعر ویژه گروه های سنی کودکان و نوجوانان مانند دیگر آثار مراحلی دارد که بهتر است در این زمینه با ناشران قوی مشورت نمایید .

تحولات در اطلاعات و ارتباطات، در یک تقسیم بندی کلی، ناشران را در دو دستة عمده جای داده است:
 آگاه، کنشگر، روزآمد، آینده نگر و آینده گرا و دستة ناآشنا، بی خبر، کنش پذیر، واپس نگر، و گذشته گرا. هر چه از قدرت تولیدی نشر از راه دستیابی به اطلاعات کاسته و بر انفعال در برابر اطلاعات افزوده شود، نقش ناشر به سمت قهقرا بیشتر سوق می کند.
 در واقع پیچیده تر شدن عوامل جبراً ایجاب کرده است که ناشران خود را به رهاوردهای اطلاعاتی این عصر مجهز سازند.

مطلب پیشنهادی

ناشر چاپ کتاب درسی

اساتید و معلمان و مدرسانی که به دنبال چاپ کتاب تالیفی و درسی یا کمک درسی خود هستند بهتر است در این زمینه با ناشران معتبر همکاری نمایند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ