irancultural
خانه / چاپ کتاب / مرکز تخصصی چاپ کتاب داستان و رمان

مرکز تخصصی چاپ کتاب داستان و رمان

مرکز تخصصی ارائه مشاوره و خدمات چاپ کتاب شعر و داستان و رمان در تمام مراحل و زمینه ها از جمله آماده سازی محتوی و بازاریابی و پخش یاریگر شماست .
 این واقعیت را باید پذیرفت که اقتصاد نشر کتاب در شمار آن دسته از فعالیتهای اقتصادی- صنعتی- بازرگانی است که هم سرمایه بر است هم کاربر. در عالم نشر، معیار موفقیت به میزان سودآوری محدود نمی شود. سرمایه گذارانی که فقط به سودآوری می اندیشند، در حوزة اقتصاد نشر فعالیت نمی کنند.
 موفق ترین ناشران آنهایی هستند که توانسته اند میان سود معقول حاصل از اقتصاد کتاب و معیارهای پذیرفته شده نشر موفق، نسبتهای بلند مدت و پایدار برقرار سازند. نشر کتاب، صنعتی معرفتی (Knowledge industry) و صنعتی فرهنگی (Cultural industry) است.
 این دو صنعت که در خدمت دانش، فرهنگ، معرفت، فراغت و لذتهای روحی- معنوی جامعة بشری است، از مقتضیات علمی- فنی و مسائل عصر اطلاعات، ارتباطات و الکترونیک به شدت تأثیر پذیرفته اند.
 در حقیقت وسعت دامنة احاطة ناشران به جنبه های مختلف این تأثیرو تأثر، میزان موفقیت آنها را تعیین کرده است.

مطلب پیشنهادی

قیمت صحافی و چاپ کتاب

قیمت صحافی و چاپ کتاب ممکن است با توجه به هزینه های ثابت و متغیر همواره قابل تغییر باشد که نیاز به بررسی دارد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ