irancultural
خانه / چاپ کتاب / اخذ مجوز و چاپ کتاب کودک

اخذ مجوز و چاپ کتاب کودک

اخذ مجوز و چاپ ارزان کتاب ویژه گروه های سنی کودک و نوجوانان و همچنین کتاب های درسی مانند دیگر آثار مراحلی دارد که گاهی با نحوه قیمت گذاری و بهای کتاب ارتباط دارد .
 دستیابی به بانکها و شبکه های اطلاع رسانی، دامنة آگاهیها و دانسته های ناشران را وسعت بخشیده است.
 امکان تشکیل بانکهای اطلاعاتی، آنها را توانا ساخته است که اطلاعات مربوط به پدیدآورندگان، مترجمان، ویراستاران و سایر عناصر مولد کتاب را سازماندهی و روزآمد کنند، در جریان آخرین آمار و ارقام مسائل اقتصادی نشر قرار بگیرند، و به داده های کتاب شناختی که ضروری ترین و نخستین اطلاع دربارة باز شناسی منابع است، روزانه دست یابند.
 این دسترسی اطلاعاتی، ضریب خطای ناشران را در انتخاب و ترکیب عناصر مولد کتاب به حداقل کاهش داده است.

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب و نکات مهم پخش

چاپ کتاب به تنهایی برای تبدیل شدن به یک ناشر یا مولف موفق کافی نیست بلکه باید به پخش مناسب و نکات مهم آن دقت داشت.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ