irancultural
خانه / چاپ کتاب / اخذ مجوز و چاپ کتاب کودک

اخذ مجوز و چاپ کتاب کودک

اخذ مجوز و چاپ ارزان کتاب ویژه گروه های سنی کودک و نوجوانان و همچنین کتاب های درسی مانند دیگر آثار مراحلی دارد که گاهی با نحوه قیمت گذاری و بهای کتاب ارتباط دارد .
 دستیابی به بانکها و شبکه های اطلاع رسانی، دامنة آگاهیها و دانسته های ناشران را وسعت بخشیده است.
 امکان تشکیل بانکهای اطلاعاتی، آنها را توانا ساخته است که اطلاعات مربوط به پدیدآورندگان، مترجمان، ویراستاران و سایر عناصر مولد کتاب را سازماندهی و روزآمد کنند، در جریان آخرین آمار و ارقام مسائل اقتصادی نشر قرار بگیرند، و به داده های کتاب شناختی که ضروری ترین و نخستین اطلاع دربارة باز شناسی منابع است، روزانه دست یابند.
 این دسترسی اطلاعاتی، ضریب خطای ناشران را در انتخاب و ترکیب عناصر مولد کتاب به حداقل کاهش داده است.

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ کتاب چقدر است

آیا می دانید هزینه چاپ کتاب چقدر است؟ چنین محاسبه ای به عوامل گوناگون بستگی دارد که ثابت و قبل تعمیم نیست.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ