irancultural
خانه / چاپ کتاب / مجوز و خدمات مناسب چاپ کتاب الکترونیکی

مجوز و خدمات مناسب چاپ کتاب الکترونیکی

ارائه خدمات مناسب اعم از اخذ مجوز و چاپ انواع کتاب الکترونیکی بدون تردید ضمن کمک به مولف ناشر می تواند سرآغاز برون رفت از رکود این حوزه باشد .
 نشر الکترونیکی در کشور های در حال توسعه و از جمله ایران مجال مناسبی را برای توسعه، بهبود و ارتقاء ارتباط علمی پدید می آورد. فناوری نوین اطلاعات و بویژه شبکه سازی و اینترنت، گستردة عظیمی را فراهم کرده تا جهتگیری فرهنگی خود را از «انباشتن» دانش به سوی «اشتراک و انتشار» آن هدایت کنیم.
 جریان یک سویة اطلاعات در شبکة جهانی وب و جنبه های فرهنگ ستیز فناوری و تجارت، باید با اتخاذ استراتژی مناسب از سوی کشور های در حال توسعه مهار شود.
باید دانست که فناوری جدید با رویکرد یک سویه و سلطه جویانة آن، نه تنها اطلاعات، بلکه عناصر فرهنگی و فرهنگ را هم منتقل می کند و به مثابه یک اهرم قدرت به آن نگریسته می شود. با این همه، درک ما از این پدیده و شناخت جنبه های گوناگون آن نباید موجب شود که به این «فرصت» صرفاً از وجه تهدید آمیز و منفی آن بنگریم.

مطلب پیشنهادی

مشاوره چاپ و قیمت کتاب

برای آن که یک کتاب با قیمت مناسب چاپ و عرضه شود لازم است با مشاوره درست اطلاعات دقیقی در این باره بدست آورید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ