irancultural
خانه / چاپ کتاب / برآورد هزینه چاپ و نشر کتاب

برآورد هزینه چاپ و نشر کتاب

برآورد هزینه چاپ و نشر انواع کتاب دانشگاهی به برآورد هزینه های مختلف اعم از تولید و پخش کتاب بستگی دارد که برای فروش باید میزان مطالعه را نیز در نظر داشت .
 دشواری نشرکتاب در جهان محروم، فقط به جنبه های فنی و اقتصادی محدود نیست، عاملهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی نیز معمولاً تأثیرهای کاهندة خود را بر وضع کتاب باقی می گذارد. ناشرانی که خدمت فرهنگی می کنند و در عوض زیان اقتصادی و ستم سیاسی می بینند، زیر فشارهای روحی و روانی قرار می گیرند و هیچ قانون و مقرراتی سایة حمایت بر سر آنها نمی گسترد، توان و جسارتی برای طرحهای دور اندیشانه و برداشتن گامهای بلند نخواهند داشت.
 دور فرساینده و کاهنده، حاصلش چیزی جز حذف فعالیتهای آسیب پذیر و ظریف فرهنگی نیست، و در نهایت خسران ناشران- عنصرهای مولدی که اکثر حکومتهای جهان محروم از آنها حمایت نمی کنند، سهل است، انواع موانع و مشکلات را هم سر راهشان قرار می دهند- خسارت مستقیم به فرهنگ است.

مطلب پیشنهادی

ناشر چاپ کتاب درسی

اساتید و معلمان و مدرسانی که به دنبال چاپ کتاب تالیفی و درسی یا کمک درسی خود هستند بهتر است در این زمینه با ناشران معتبر همکاری نمایند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ