irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ ارزان کتاب شعر کودک

چاپ ارزان کتاب شعر کودک

چاپ ارزان کتاب شعر ویژه گروه های سنی کودکان و نوجوانان مانند دیگر آثار مراحلی دارد که در بخش فروش می توان از کتابخانه ها شروع کرد .
 پدیدة تقلب در تیراژ کتاب، پنهان کردن تعداد واقعی تیراژ و فروش واقعی کتاب از پدیدآورنده و مراعات نکردن، یا به حد لازم و کافی مراعات نکردن حقوق پدید آورنده، فقط خاص آن دسته از کشورهایی است که نظامهای قانونی بر نشر حاکم نشده است و بازار محدود و اقتصاد بیمار کتاب، سرمایه و رابطة ناشر را بر حقوق پدید آورنده مسلط ساخته است.
 در نظام آزاد گردش اطلاعات، ناشر ناگزیر است در مسیرهای قانونی نشر و بدون تخلف حرکت کند. ناشران بزرگ بخشی مخصوص مسائل حقوقی دارند که رابطة مالی- حقوقی میان دانشگاه نشر و پدیدآورندگان را از یک سو، و دولت و دستگاهها و نهادهای دیگر را از سوی دیگر تنظیم می کند.
 کسانی هم هستند که به عنوان مشاور حقوقی نشر یا مشاور نشر به پدیدآورندگان خدمات لازم را ارائه می کنند. بنابراین همه حرکات و اقدامات ناشر می تواند زیر ذره بین های تخصصی قرار بگیرد.

مطلب پیشنهادی

آمادی سازی و چاپ کتاب

آمادی سازی یکی از مراحل مهم و مقدماتی برای چاپ انواع کتاب است که دقت در این مرحله برای تولید کتابی خوب سرنوشت ساز است.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ