irancultural
خانه / چاپ کتاب / مشاوره حرفه ای و پخش چاپ کتاب

مشاوره حرفه ای و پخش چاپ کتاب

چاپ کتاب تیراژ بالا و به صورت حرفه ای به دست متخصصان چاپ و نشر به دلایل گوناگون به مشاوره تخصصی از جمله در حوزه پخش نیاز دارد.

وجود شبکه های اطلاع رسانی به پدیدآورندگان امکان داده است که با هم و با بسیاری از نهادهایی که حقوق آنها را تأمین می کند، یا از حقوق آنها پشتیبانی می کند، یا اطلاعات حقوقی و اقتصادی در اختیار آنها می گذارد، در ارتباط باشند.
 بنابراین، ناشران نه تنها با پدیدآورندگان تازه ای روبرو شده اند که چم و خم مسائل حرفه ای نشر را خوب می دانند، بلکه با گروهی مواجه اند که با جنبه های حقوقی و اقتصادی آثار خود نیز تسلط کافی یافته اند.
 در واقع تخلف از قرارداد نشر، دیگر چیزی نیست که از نظر پنهان بماند. نظامهای قانونی هم جایی برای تخلف باقی نمی گذارد.

مطلب پیشنهادی

ناشر چاپ کتاب درسی

اساتید و معلمان و مدرسانی که به دنبال چاپ کتاب تالیفی و درسی یا کمک درسی خود هستند بهتر است در این زمینه با ناشران معتبر همکاری نمایند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ