irancultural
خانه / چاپ کتاب / برآورد هزینه چاپ انواع کتاب رنگی

برآورد هزینه چاپ انواع کتاب رنگی

برآورد هزینه چاپ انواع کتاب رنگی به برآورد هزینه های مختلف اعم از تولید و پخش کتاب بستگی دارد که برای فروش باید میزان مطالعه را نیز در نظر داشت .
 راههای تبلیغ کتاب:
 تبلیغ کتاب ، راههای فراوانی دارد.
دست کم توجه به تبلیغات ناشران و پخشگران بزرگ و موافق و مقایسه آنها با یکدیگر نشان می دهد که برای تبلیغ از چه راههای بیشمار و متنوعی استفاده شده و چه جنبه ها و عاملهایی مد نظر بوده استغ برای مثال از مهمترین جنبه های و عاملها می توان اینها را ذکر کرد:
 – در نظر گرفتن روانشناسی فردی و اجتماعی مخاطبان
 – در نظر داشتن عوامل و عناصر فرهنگی
 – توجه به زمان ، موقعیت و نیاز حال و اینده جامعه
 – استفاده مناسب از نامها ، نشانه ها و نمادهای دیگر.

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب و نکات مهم پخش

چاپ کتاب به تنهایی برای تبدیل شدن به یک ناشر یا مولف موفق کافی نیست بلکه باید به پخش مناسب و نکات مهم آن دقت داشت.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ