irancultural
خانه / چاپ کتاب / گرفتن مجوز و چاپ کتاب کودک

گرفتن مجوز و چاپ کتاب کودک

چاپ انواع کتاب کودک برای سرمایه گذاری حوزه ای مناسب است که گرفتن مجوز نشر و چاپ آن سهم به سزایی در رفع مشکل سرانه کم کتابخوانی دارد .
 موضوع از این قرار است که قرنها قرن کتاب اصلی ترین رسانة انتقال دانش و نگرش بود، و اختراع چاپ، این رسانه ها را به اوج کارآمدی خود رساند، اما پس از مدتی انتشار نشریات دیگری جز کتاب، مانند مجله ها، روزنامه ها، جزوها و غیره، کاربردهای رسانه کتاب را محدودتر و تعریف شده تر ساخت.
از قرن کنونی رشد سریع پیدایش و کاربرد رسانه ها و ابزارهای ارتباطی، که اطلاعات از راه آنها مبادله یا اشاعه داده می شود، نه تنها دامنة همة رسانه های انتقال را محدودتر ساخت، بلکه در طبیعت آنها تأثیر گذارد و موجب شد که در رابطة خود با پیام فرست، پیامگیر، خودپیام نیز مناسبات میان آنها تغییر رخ دهد.
و در ماهیت جتجو در اطلاعات که تغییر صورت بگیرد، وضع کتاب و سایر مواد چاپی، و بالطبع و بالتبع وضع نشر به طور کلی نیز تغییر می کند. بحث اصلی دربارة این تغییرات است.

مطلب پیشنهادی

چاپ و تعیین قیمت کتاب

تعیین قیمت کتاب خود یکی از مراحل مهم چاپ و تولید کتاب و اثر فرهنگی است که باید مطابق با اصول پخش فروش و بازاریابی باشد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ