irancultural
خانه / چاپ کتاب / موسسه گرفتن مجوز و چاپ کتاب

موسسه گرفتن مجوز و چاپ کتاب

موسسه و مرکز تخصصی ارائه مشاوره و خدمات چاپ کتاب در زمینه های بازاریابی و پخش و گرفتن مجوز چاپ انواع کتاب یاریگر شماست .
 رسانیدن کتاب مناسب به دست خواننده مناسب در زمان و مکان مناسب، با ابزارها و وسایل مناسب، یکی از بلندترین قله های هدفی است که آن دسته از کشورهایی که به اعتلای فرهنگی به طور جدی می اندیشند، به سوی آن صعود می کنند.
تجهیزو تکمیل کتابخانه ها در همة شهرها و روستاهای بزرگ، تأسیس کتابخانة سیار و رساندن کتاب به نقاط دور دست کشور، قرار دادن کتاب در دسترس کشاورزان، ایجاد کتابخانه های متناسب در کارخانه ها و تشویق کارگران به امانت گرفتن کتاب و بردن کتاب به خانه، تبدیل کتابخانه های زندانها به محیطی که به آرامش روحی و پرورش فرهنگی زندانیان کمک کند، تشکیل کتابخانه های ویژه برای برخی بانوان، گروههای قومی، سالخوردگان، آسیبمندان (معلولان)، ناتوانان و کم توانان ذهنی و جسمی- حرکتی، شاد و زنده و غنی و متنوع ساختن کتابخانه های کودکان و کتابخانه های آموزشگاهی و در کنار همة این ها تجهیز و تقویت بنیة کتابخانه های ملی ، دانشگاهی، دانشکده ای، تخصصی، تحقیقاتی، فنی- حرفه ای، مراکز اطلاع رسانی، بانکهای اطلاعاتی، آرشیوهای تخصصی، مراکز دیداری- شنیداری و چند رسانه ای، پایانه های ارتباطی، مراکز اطلاع رسانی و پژوهشی و تخصصی و کارهای دیگری از این دست، مصون ساختن جسم و جان جامعه در برابر خطرناکترین و آسیب بارترین دشمن بشریت- جهل و نادانی و ناآگاهی- است.

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ کتاب شعر

هزینه چاپ کتاب شعر به عنوان یک اثر تولید فنی و هنری با توجه به شرایط و عوامل گوناگون متغیر است که با توافق تعیین می شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ