irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ انواع کتاب با هزینه مولف

چاپ انواع کتاب با هزینه مولف

برآورد هزینه چاپ انواع کتاب به برآورد هزینه های مختلف اعم از تولید و پخش کتاب بستگی دارد که از سوی مولف و با در نظر گرفتن شرایط چرخه نشر انجام می شود .
 پدیدآورندگان آثارشان را پدید می آورند، خوانندگان می خوانند و ناشران ارتباط مناسب میان اینها را برقرار می سازند. سیاست، برنامه و روشی که با آن بتوان این سه رکن را با هم، در کنار هم، دوشادوش و همراه، و متوازن و متناسب با هم قرار داد، به ورطة بحران در نمی غلتند.
رشد و غنای فرهنگی کشور ما، حفظ اصالت و هویت ملت ما، آیندة نوید بخش نسلهای فردای ما در گرو حفظ و گردش چرخه های طبیعی فرهنگی است و شاید کتاب محور اصلی همة این چرخها و چرخه ها باشد.

مطلب پیشنهادی

مشاوره چاپ کتاب شعر

قبل از آنکه برای چاپ کتاب شعر خود هر اقدامی انجام دهید توصیه می شود به دنبال دریافت مشاوره ای مناسب برای چاپ و فروش کتابتان باشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ