irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ انواع کتاب با هزینه مولف

چاپ انواع کتاب با هزینه مولف

برآورد هزینه چاپ انواع کتاب به برآورد هزینه های مختلف اعم از تولید و پخش کتاب بستگی دارد که از سوی مولف و با در نظر گرفتن شرایط چرخه نشر انجام می شود .
 پدیدآورندگان آثارشان را پدید می آورند، خوانندگان می خوانند و ناشران ارتباط مناسب میان اینها را برقرار می سازند. سیاست، برنامه و روشی که با آن بتوان این سه رکن را با هم، در کنار هم، دوشادوش و همراه، و متوازن و متناسب با هم قرار داد، به ورطة بحران در نمی غلتند.
رشد و غنای فرهنگی کشور ما، حفظ اصالت و هویت ملت ما، آیندة نوید بخش نسلهای فردای ما در گرو حفظ و گردش چرخه های طبیعی فرهنگی است و شاید کتاب محور اصلی همة این چرخها و چرخه ها باشد.

مطلب پیشنهادی

ناشر چاپ کتاب درسی

اساتید و معلمان و مدرسانی که به دنبال چاپ کتاب تالیفی و درسی یا کمک درسی خود هستند بهتر است در این زمینه با ناشران معتبر همکاری نمایند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ