irancultural
خانه / چاپ کتاب / مجوز و چاپ کتاب داستان و شعر

مجوز و چاپ کتاب داستان و شعر

شما جهت اخذ مجوز و چاپ انواع کتاب داستان و شعر مورد نظر خود با هزینه شخصی لازم است سرانه مطالعه را با توجه به بازار هدف خود بسنجید .
 هر صاحب خرد منصفی می داند که تحقق همة اهداف سود آوری نشر به نحو مطلوب و در زمان مورد نیاز برای هیچ جامعه ای و با هر گونه امکانی که در اختیار کشور باشد، میسر نیست. اما واقع بینی و علم به اینکه چه چیزی میسر است و چه چیزی نیست، غیر از نادانی و بی خبری است.
 فرق است میان جامعه ای که هدف های فرهنگی را برای خود تعیین می کند، برمی شمارد، نام می برد و وضعیت خود را از لحاظ امکان حصول یا عدم وصول به هدفها به اطلاع همگان می رساند و به این ترتیب هشیاری بیشتری را برمی انگیزد و جامعه ای که اینها را در هالة ابهام، در بوتة اجمال یا در خورجین اهمال قرار می دهد.

مطلب پیشنهادی

قیمت صحافی و چاپ کتاب

قیمت صحافی و چاپ کتاب ممکن است با توجه به هزینه های ثابت و متغیر همواره قابل تغییر باشد که نیاز به بررسی دارد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ