irancultural
خانه / چاپ کتاب / انتشار و چاپ کتاب کمک آموزشی

انتشار و چاپ کتاب کمک آموزشی

چاپ کتاب کمک آموزشی و انتشار آن در قطع وزیری با کیفیت بالا یا تیراژ بالا و زیاد مستلزم بازاریابی و فروش مناسب است .

در همة دوره ها و مقطعهای تحصیلی، کتاب به عنوان ابزاری که پاسخگوی پرسشها و گره گشای مشکلات است، باید به فراوانی، و نیز بر پایة سیاستی حاکم بر همة مراکز آموزشی، و از طریق کتابخوانه های مناسب، در اختیار آموزندگان قرار گیرد.
 اگر نظام آموزشی کشوری به روش تک متنی روی بیاورد و معلمان را وادارد که متنهای واحدی را با روشهای واحد به متعلمان بیاموزند و رابطة آموزش گیرنده را با کتابها، منابع و به تبع آن با نگرشها و آرا و اندیشه ها و ذوقها و سلیقه های دیگر قطع کند، بی تردید نسلی به بار خواهد آورد که از روزنی هم چون سوراخ کلید به جهان می نگرد.
 دیدهای فراخ، نگرشهای وسیع و باریک بینی ها و دقیق اندیشی ها، محصول گونه ای از نظام آموزشی است که لگام ذهن آموزش گیرنده را در مرغزار پرگل و گیاه و در میان بوته ها و علف های گوناگون رها می کنند.
 ذهنی که همچون خرگوشی بازیگوش،لابه لای علف ها بچرد و از این و آن بچرد عمر کوتاهش را بدین سان هدر دهد، بر ذهنی که کرگدن وار به یک سو برود، به مراتب ترجیح دارد.

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ کتاب شعر

هزینه چاپ کتاب شعر به عنوان یک اثر تولید فنی و هنری با توجه به شرایط و عوامل گوناگون متغیر است که با توافق تعیین می شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ