irancultural
خانه / چاپ کتاب / انتشار و چاپ کتاب کمک آموزشی

انتشار و چاپ کتاب کمک آموزشی

چاپ کتاب کمک آموزشی و انتشار آن در قطع وزیری با کیفیت بالا یا تیراژ بالا و زیاد مستلزم بازاریابی و فروش مناسب است .

در همة دوره ها و مقطعهای تحصیلی، کتاب به عنوان ابزاری که پاسخگوی پرسشها و گره گشای مشکلات است، باید به فراوانی، و نیز بر پایة سیاستی حاکم بر همة مراکز آموزشی، و از طریق کتابخوانه های مناسب، در اختیار آموزندگان قرار گیرد.
 اگر نظام آموزشی کشوری به روش تک متنی روی بیاورد و معلمان را وادارد که متنهای واحدی را با روشهای واحد به متعلمان بیاموزند و رابطة آموزش گیرنده را با کتابها، منابع و به تبع آن با نگرشها و آرا و اندیشه ها و ذوقها و سلیقه های دیگر قطع کند، بی تردید نسلی به بار خواهد آورد که از روزنی هم چون سوراخ کلید به جهان می نگرد.
 دیدهای فراخ، نگرشهای وسیع و باریک بینی ها و دقیق اندیشی ها، محصول گونه ای از نظام آموزشی است که لگام ذهن آموزش گیرنده را در مرغزار پرگل و گیاه و در میان بوته ها و علف های گوناگون رها می کنند.
 ذهنی که همچون خرگوشی بازیگوش،لابه لای علف ها بچرد و از این و آن بچرد عمر کوتاهش را بدین سان هدر دهد، بر ذهنی که کرگدن وار به یک سو برود، به مراتب ترجیح دارد.

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ و پخش کتاب شما

هزینه چاپ کتاب تقریبا با توجه به برخی عوامل ثابت و متغیر قابل محاسبه است اما پخش یک کتاب به تقاضا بستگی دارد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ