irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ ارزان کتاب شعر ویژه کودک و نوجوان

چاپ ارزان کتاب شعر ویژه کودک و نوجوان

چاپ ارزان کتاب شعر ویژه گروه های سنی کودکان و نوجوانان مانند دیگر آثار مراحلی دارد که در بخش فروش می توان از کتابخانه ها شروع کرد .
 نشر بر هیأت بلا شکل معنا جامة مادی می دوزد، یا معنا را در قالبها و صورتهای مادی متعین می کند، یا به جان اندیشه در دایرة امکانات مادی و فنی و اقتصادی جسم می بخشد و کالبدی مادی و ملموس، اما پیک عالم معنا، به خواننده تحویل می دهد.
این اقدام ناشر یکی از ارکان فرهنگ، دانش و معرفت جامعه است و معمولاً نیز با همه نوع خطر و تهدیدی روبه روست. ممکن است بحران اقتصادی ناشر را از هستی ساقط کند، یا بحران سیاسی و اجتماعی دشوارترین تنگاها را برای او فراهم سازد.

مطلب پیشنهادی

ناشر چاپ کتاب درسی

اساتید و معلمان و مدرسانی که به دنبال چاپ کتاب تالیفی و درسی یا کمک درسی خود هستند بهتر است در این زمینه با ناشران معتبر همکاری نمایند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ