irancultural
خانه / چاپ کتاب / خدمات غیرحضوری چاپ انواع کتاب دانشگاهی

خدمات غیرحضوری چاپ انواع کتاب دانشگاهی

دانشگاهیان از جمله اساتید و دانشجویان می توانند از خدمات غیرحضوری جهت چاپ انواع کتاب دانشگاهی و درسی در مرکز ما با هزینه شخصی بهره مند گردند .

نهادهای فرهنگی در عین کثرت و تنوع، بیش از نهادهای دیگر به روح وحدت بخش نیاز دارند؛ روحیه ای که تقویت کنندة آمال مشترک باشد و سیاستی که حرکت کتابخانه های کشور را با برنامه های فرهنگی همراه سازد و هدفهای کتاب را در متن این سیاست قرار دهد.
 داشتن آمال مشترک، در عین تنوع و تکثر فرهنگی، از شاخصه های رشد و غنای فرهنگی است.
برنامه ریزی برای کتاب بدون توجه به برنامه های همة نهادهای اطلاع رسانی و به عکس، اختلال آشکار در چرخة کتاب است. اما به راستی چرخة طبیعی کتاب چیست؟

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ کتاب چقدر است

آیا می دانید هزینه چاپ کتاب چقدر است؟ چنین محاسبه ای به عوامل گوناگون بستگی دارد که ثابت و قبل تعمیم نیست.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ