irancultural
خانه / چاپ کتاب / خدمات غیرحضوری چاپ انواع کتاب دانشگاهی

خدمات غیرحضوری چاپ انواع کتاب دانشگاهی

دانشگاهیان از جمله اساتید و دانشجویان می توانند از خدمات غیرحضوری جهت چاپ انواع کتاب دانشگاهی و درسی در مرکز ما با هزینه شخصی بهره مند گردند .

نهادهای فرهنگی در عین کثرت و تنوع، بیش از نهادهای دیگر به روح وحدت بخش نیاز دارند؛ روحیه ای که تقویت کنندة آمال مشترک باشد و سیاستی که حرکت کتابخانه های کشور را با برنامه های فرهنگی همراه سازد و هدفهای کتاب را در متن این سیاست قرار دهد.
 داشتن آمال مشترک، در عین تنوع و تکثر فرهنگی، از شاخصه های رشد و غنای فرهنگی است.
برنامه ریزی برای کتاب بدون توجه به برنامه های همة نهادهای اطلاع رسانی و به عکس، اختلال آشکار در چرخة کتاب است. اما به راستی چرخة طبیعی کتاب چیست؟

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ کتاب شعر

هزینه چاپ کتاب شعر به عنوان یک اثر تولید فنی و هنری با توجه به شرایط و عوامل گوناگون متغیر است که با توافق تعیین می شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ