irancultural
خانه / چاپ کتاب / هزینه ارزان چاپ کتاب ترجمه شده

هزینه ارزان چاپ کتاب ترجمه شده

چاپ ارزان کتاب های ترجمه شده و همچنین کتاب های درسی مانند دیگر آثار مراحلی دارد که گاهی با نحوه قیمت گذاری و بهای کتاب ارتباط دارد و گاهی با بازاریابی و فروش مناسب مرتبط است .

قدرت، استحکام، دوام و ظرفیت ارتباط پل، عاملهای تعیین کننده در رابطة دوسویه میان پدید آورندگان و خواننده است.
 نیز در همین مرحله است که فکر، اندیشه، الهام، آرمان، عقیده، سلیقه، ذوق، هنر، پول، سرمایه، سود، بازار، دانش، فن، تخصص، نیاز و احتیاج و بسیاری چیزهای دیگر به هم گره می خورد و در هم تافته می شود و نشر شکل می گیرد. مسائل و پیچیدگیهای مرحلة نشر به هیچ روی کمتر از مرحلة پدید آوردن نیست.
هر آنچه از سیاستها و برنامه ها و تدبیرها دربارة پدید آوردن گفتیم، در باب نشر نیز صادق است، افزودن بر اینکه به لحاظ دخالت عناصر متعدد مادی و عوامل بسیار اقتصادی، نشر با جنبه های متعدد دیگری نیز روبه رو می شود و بخصوص با دولت و سیاستها و روش های آن ارتباط بسیار نزدیک تری می یابد.

مطلب پیشنهادی

قیمت صحافی و چاپ کتاب

قیمت صحافی و چاپ کتاب ممکن است با توجه به هزینه های ثابت و متغیر همواره قابل تغییر باشد که نیاز به بررسی دارد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ