irancultural
خانه / چاپ کتاب / برآورد هزینه چاپ اقساطی انواع کتاب

برآورد هزینه چاپ اقساطی انواع کتاب

برآورد هزینه برای چاپ اقساطی انواع کتاب دانشگاهی به برآورد هزینه های مختلف اعم از تولید و پخش کتاب بستگی دارد که برای فروش باید میزان مطالعه را نیز در نظر داشت .
 ممکن است فراخیها، گشودگی افقها، رونقهای اقتصادی، امنیتهای اجتماعی- سیاسی، شوق و رغبت اجتماعی و خیلی چیزهای دیگر درخت نشر را به شکوفه بنشاند گلبار کند. هرگاه عطر این شکوفه ها در دورة شکوفایی نشر پراکنده شود، عصر نوازش شامة ذوق و تلطیف طبع خوانندگان نیز طلوع کرده است.
 اگر دولتهای گریزان از پذیرش مسئولیت بتوانند سیاستها و برنامه های نادرستشان را در مرحلة نخستین چرخه به نوعی پنهان کنند یا واژگونه و دیگرگونه جلوه دهند، در مرحلة دوم چرخه از عهدة این کار به سادگی بر نمی آیند.

مطلب پیشنهادی

قیمت چاپ و نشر کتاب

قیمت چاپ و نشر کتاب مانند دیگر صنایع تابع عوامل مختلف است که برای تعیین آن باید به دیگر متغیرهای اقتصادی توجه داشت.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ