irancultural
خانه / چاپ کتاب / مرکز تخصصی چاپ کتاب شعر و داستان

مرکز تخصصی چاپ کتاب شعر و داستان

مرکز تخصصی ارائه مشاوره و خدمات چاپ کتاب شعر و داستان در تمام مراحل و زمینه ها از جمله آماده سازی محتوی و چاپ کتاب یاریگر شماست .

کتاب آئیینه دل و روح است و دل و روح آدمی به بند عشق گرفتار می شود و عشق که سرچشمة همة نیروهای ثمربخش زندگی است، سرشتش از بدگمانی، بی اطمینانی نبودن تفاهم گریزان است.
 کتاب، در یک کلام، فرزند خلف عشق است و رشد و بالیدن آن در گرو تابش بی دریغ مهر فرهنگی و آسمانی باز و زمینی فراخ که بتوان زیر آن آسود و روی این غنود کشورهایی که به سودی سیاستهای تفاهم جویانه در زمینة کتاب گام برمیدارند، چشم اندازی گسترده را فراروی نسلهای حال و آیندة خود می گشایند.
گشودن افقهای اکنون، آفریدن دنیاهای جدید فرداست. نسلی که چنان دنیایی باید بسازد، باید در فضای هم اینک ما، با کتاب و همراه با کتاب رشد کند.

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب هنری شما

چاپ کتاب هنری مفهوم گسترده ای دارد به نحوی که شما اگر کتابی هنری دارید باید در این زمینه مقصودتان را با شفافیت به ناشر اطلاع دهید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ