irancultural
خانه / چاپ کتاب / مرکز تخصصی چاپ کتاب شعر و داستان

مرکز تخصصی چاپ کتاب شعر و داستان

مرکز تخصصی ارائه مشاوره و خدمات چاپ کتاب شعر و داستان در تمام مراحل و زمینه ها از جمله آماده سازی محتوی و چاپ کتاب یاریگر شماست .

کتاب آئیینه دل و روح است و دل و روح آدمی به بند عشق گرفتار می شود و عشق که سرچشمة همة نیروهای ثمربخش زندگی است، سرشتش از بدگمانی، بی اطمینانی نبودن تفاهم گریزان است.
 کتاب، در یک کلام، فرزند خلف عشق است و رشد و بالیدن آن در گرو تابش بی دریغ مهر فرهنگی و آسمانی باز و زمینی فراخ که بتوان زیر آن آسود و روی این غنود کشورهایی که به سودی سیاستهای تفاهم جویانه در زمینة کتاب گام برمیدارند، چشم اندازی گسترده را فراروی نسلهای حال و آیندة خود می گشایند.
گشودن افقهای اکنون، آفریدن دنیاهای جدید فرداست. نسلی که چنان دنیایی باید بسازد، باید در فضای هم اینک ما، با کتاب و همراه با کتاب رشد کند.

مطلب پیشنهادی

قیمت صحافی و چاپ کتاب

قیمت صحافی و چاپ کتاب ممکن است با توجه به هزینه های ثابت و متغیر همواره قابل تغییر باشد که نیاز به بررسی دارد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ