irancultural
خانه / چاپ کتاب / گرفتن مجوز چاپ کتاب عمده

گرفتن مجوز چاپ کتاب عمده

چاپ کتاب با تیراژ عمده برای سرمایه گذاری حوزه ای مناسب است که گرفتن مجوز نشر آن باید از سوی ناشر صورت گیرد .
 سیاست سنجیده ای که بر ادارة کتابخانه های کشور حاکم شود، نه فقط بر عادتهای مطالعة مردم، که به آفرینش کتابهای تازه تأثیر می گذارد. سیاستهای مناسب تبلیغ و ترویج کتاب، به بهبود وضع مالی پدیدآورندگان و ناشران کمک می کند و انگیزه های تازه ای برای برداشتن گامهای بلندتر به وجود می آورد.
 سیاست صریح، قاطع و نافذ دولت در حمایت از ناشران، محیط و فضای مطمئنی برای فعالیتهای گسترده تر ناشران فراهم می سازد و روحیة تفاهم و همکاری را جایگزین بی اعتمادی و سوءظن می کند؛ و این نکته نیز پوشیده نیست که تفاهم و اعتماد و احساس آسودگی شرط نخستین همکاریهای فرهنگی است و کتاب، بیش از هر پدیدة دیگری، محصول همکاریهای عمیق و صمیمانة فرهنگی است.

مطلب پیشنهادی

قیمت صحافی و چاپ کتاب

قیمت صحافی و چاپ کتاب ممکن است با توجه به هزینه های ثابت و متغیر همواره قابل تغییر باشد که نیاز به بررسی دارد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ