irancultural
خانه / چاپ کتاب / ارائه خدمات مناسب چاپ کتاب

ارائه خدمات مناسب چاپ کتاب

ارائه خدمات مناسب چاپ انواع کتاب بدون تردید می تواند ضمن کمک به مولف ناشرا می تواند سرآغاز برون رفت از رکود این حوزه باشد .

یرون رفت از بن بست نشر و گریختن از دامچاله های بحران کتاب در کشورهای در حال توسعه، ظاهراً راه دیگری جز گسترش بازار کتاب و افزایش تولید و مصرف کتاب و سرانجام بالا بردن سطح کتابخوانی در چارچوب سیاستها و برنامه های حساب شدة تولید و مصرف اطلاعات ندارد.
به نظر می رسد که دولتها و سازمانهای مسئول هرگاه به اقدامی برای برطرف کردن مشکلات کتاب دست می زنند، با مجموعه ای از موانع و مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و فنی روبه رو می شوند. این موانع چرا بر سر راه کتاب پدید می آید؟
 آیا ممکن است سرچشمه از جای دیگری باشد؟ مثلاً سیاستها، نگرشها، هدفها، آرمانها مانند آنها؟

مطلب پیشنهادی

قیمت چاپ و نشر کتاب

قیمت چاپ و نشر کتاب مانند دیگر صنایع تابع عوامل مختلف است که برای تعیین آن باید به دیگر متغیرهای اقتصادی توجه داشت.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ