irancultural
خانه / چاپ کتاب / انتشار و چاپ کتاب تیراژ بالا

انتشار و چاپ کتاب تیراژ بالا

چاپ کتاب و انتشار آن در قطع وزیری با کیفیت بالا یا تیراژ بالا و زیاد مستلزم بازاریابی و فروش مناسب است که این امر مستلزم کاهش موانع توسعه نشر است .

دور باطل چرخة کاهندة کتاب در کشورهای در حال توسعه یکی از این موانع است .
رشد و توسعه پدیده ای نیست که بتوان آن را به یک شاخص یا به یک زمینه و موضوع خاص محدود کرد. تحول از توسعه نیافتگی به توسعه تحول در همة شئون و ارکان زندگی است و کتاب و سایر ابزارهای فرهنگی جایگاه خاصی در این روند دارند.
کشورهای در حال توسعه برای رهیدن از دامهای واپس ماندگی به کتاب بیشتر نیاز دارند، حال آنکه توسعه نیافتگی آنها مانع از تولید، انتشار و خواندن کتابهای بیشتر است.
 این دور باطل و این چرخة کاهنده از مصایبی است که رها شدن از آن، در گرو یافتن راه مناسب بیرون رفتن از بن بست خاص هر یک از کشورهای در حال توسعه است.

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ کتاب شعر

هزینه چاپ کتاب شعر به عنوان یک اثر تولید فنی و هنری با توجه به شرایط و عوامل گوناگون متغیر است که با توافق تعیین می شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ