irancultural
خانه / چاپ کتاب / مشاوره چاپ و اخذ مجوز کتاب دانشگاهی درسی

مشاوره چاپ و اخذ مجوز کتاب دانشگاهی درسی

با استفاده از مشاوره تخصصی در زمینه چاپ و اخذ مجوز کتاب دانشگاهی درسی می توان در دنیای پر از رقابت ابزارهای اطلاعاتی به نتیجه خوبی رسید .

در چنین عصری آیا می توان کتاب را جدا از اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفت و همچون گذشته عمل کرد؟
 آیا بحرانی که گریبان کتاب را در برخی از کشورها گرفته است، تا حدی و اندازه ای ناشی از وضع جدید نیست؟ آیا محدود کردن بحران کتاب به علتهایی چون مشکلات مالی، مادی و فنی و مانند آنها، غفلت از رویدادهایی نیست که در سرشت و ماهیت کتاب دگرگونی به بار می آورد؟
 آیا ما اکنون در جامعة خودمان، از این رویدادها غافل نشده ایم؟ آیا به راستی به این نکته اندیشیده ایم که کتاب در این عصر، به عنوان ساده ترین ابزار اطلاع رسانی، اگردستخوش بحران شود، از بحرانی ژرفتر و گسترده تر حکایت می کند؟

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ و پخش کتاب شما

هزینه چاپ کتاب تقریبا با توجه به برخی عوامل ثابت و متغیر قابل محاسبه است اما پخش یک کتاب به تقاضا بستگی دارد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ