irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ کتاب درسی کمک آموزشی قیمت مناسب

چاپ کتاب درسی کمک آموزشی قیمت مناسب

چاپ کتاب درسی و کمک آموزشی با قیمت ارزان و مناسب نباید همواره یک هدف اساسی و غایی باشد بلکه تبلیغ بازاریابی و فروش مهم تر از آن است.
 کتاب هنوز در کنار همه ابزار مجازی اطلاع رسانی جایگاه ویژه خود را دارد .
 امروزه همة فضاها در همة کشورها سرشار از امواج است و امواج، حاصل چیزی جز اطلاعات نیست، چه مثبت، چه منفی. کشوری که خودش را برای استفادة مناسب از امواج اطلاعاتی مجهز می سازد، طبعاً با کشوری که اینها را بدون استفاده می گذارد، همتراز نیست و توازن اطلاعاتی که از دست برود، توازن میان دانسته ها و توانایی و به پیروی از آن، توازن میان توانایی ها از میان می رود و دوری باطل و تسلسلی بی حاصل آغاز می شود که مطمئناً خوانندگان هم با خود آن به خوبی آشنا هستند و هم با پیآمدهای بی شمارش.

مطلب پیشنهادی

چاپ ارزان کتاب دانشگاهی

اساتید محترم برای آنکه بتوانند به سود مطمئنی در قبال چاپ و نشر کتاب خود دست یابند بهتر است تا حد ممکن هزینه ها را کاهش دهند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ