irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ و نشر کتاب وزیری با تیراژ کم

چاپ و نشر کتاب وزیری با تیراژ کم

چاپ و نشر کتاب در قطع وزیری با کیفیت بالا یا تیراژ کم و یا تعداد بالا مستلزم طی دقیق مراحل اصلی نشر است .

کتاب، اکنون در این زمان، پدیده ای است متفاوت از آن چه پشتیبان ما در نظر و عمل با آن روبه رو بودند؛ حتی با آن چه خود ما در دو سه دهة گذشته در تصورمان داشتیم،تفاوت بسیاری دارد. اینکه ذهنهای معتاد به چیزی نتواند خود را با سرعت لازم با واقعیتها تطبیق دهند، نکته ای نیست که با آشنا نباشیم و مضار یا محدودیتهایش را ندانیم.
اما اگر ذهنهای معتاد چنان اسیر گذشته شوند که مسیر رو به آیندة رویدادها را باز نشناسند، چندی نخواهد گذشت که آیندة آنها به حال تبدیل خواهد شد و در زمان حال خود را واپس مانده خواهد یافت.
 تلاشهایی که رو به سوی آینده دارد، تقلا برای درست زیستن در زمان حال است و در درست زیستن در زمان حال، درست دریافتن گذشته و درست نگاه داشتن میراثهای آن نیز هست.

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ کتاب شعر

هزینه چاپ کتاب شعر به عنوان یک اثر تولید فنی و هنری با توجه به شرایط و عوامل گوناگون متغیر است که با توافق تعیین می شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ