irancultural
خانه / چاپ کتاب / خدمات تخصصی چاپ انواع کتاب دانشگاهی

خدمات تخصصی چاپ انواع کتاب دانشگاهی

اساتید و دانشجویان می توانند از خدمات تخصصی چاپ انواع کتاب در مرکز ما با هزینه شخصی بهره مند گردند .

از جمله مواردی که هر مولفی باید به آن توجه داشته باشد مسئولیتی است که در قبال مطالب تالیف شده دارد و این امر یکی از بندهای مهم هر قرارداد نشر را تشکیل می دهد.
مؤلف متعهد می شود که اثر ارائه شده اصیل است و خودش صاحب و خالق محتوای آن است و به هیچ شکلی به قانون یا حقوق اشخاص ثالث تعدی نکرده است و در صورت اثبات خلاف این ادعا ناشر هیچ مسئولیتی قانونی ندارد و مؤلف موظف به پاسخگویی به مراجع قضایی و جبران خسارت وارده احتمالی به ناشر و دیگران چه در مراحل رسیدگی قضایی و چه پس از صدور حکم خواهد بود.

مطلب پیشنهادی

داوری و چاپ کتاب شما

ناشران عزیزی که قصد سرمایه گذاری بر روی یک کتاب را دارید اما به محتوای علمی آن اطمینان کامل ندارید می توانید این کار را به ما بسپارید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ