irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ کتاب کمک آموزشی قیمت ارزان

چاپ کتاب کمک آموزشی قیمت ارزان

چاپ کتاب کمک آموزشی با قیمت ارزان نباید همواره یک هدف اساسی و غایی باشد بلکه تبلیغ بازاریابی و فروش مهم تر از آن است.

کتاب های کمک آموزشی از نظر ساختار و شکل با دیگر کتاب ها تفاوت های اساسی دارد و این امر باید مورد توجه دقیق باشد که به عنوان نمونه قواعد نگارشی در این زمینه اهمیت دارد .

برخی از قواعد شیوه نامه نگارش فارسی :
۱٫علامت جمع «ین» تا حد امکان نباید در فارسی به کار برد مانند:
– محصلان نه محصلین
– معلولان نه معلولین
 2. علامت «تر» «ترین» (صفت تفضیلی و عالی) جدا نوشته می شود مگر در مورد کلمه هایی که به ه ختم می شود مانند:
– کامل تر کوچک تر بزرگ ترین ولی بهتر مهمتر
– استثنا ها: بیشتر کمتر.
 3. “گزار” و”گذار” جدا نوشته می شود مانند:
– قانون گزار بنیان گزار مین گذاری
 4. “که” موصول جدا نوشته می شود مانند:
– به طوری که زمانی که همین که
– استثناها: بلکه اینکه آنکه
 5. «چه» در همه جا جدا نوشته می شود مانند:
– چه کند چنان چه چه طور
– استثناها: چرا (کلمه استفهام) آنچه
 6.«را» در همه جا جدا نوشته می شود مانند:
– کتاب را قلم را
– استثناها: مرا

مطلب پیشنهادی

ناشر چاپ کتاب درسی

اساتید و معلمان و مدرسانی که به دنبال چاپ کتاب تالیفی و درسی یا کمک درسی خود هستند بهتر است در این زمینه با ناشران معتبر همکاری نمایند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ