irancultural
خانه / چاپ کتاب / مرکز چاپ ارزان کتاب کودک و نوجوان

مرکز چاپ ارزان کتاب کودک و نوجوان

مرکز چاپ ارزان کتاب ویژه گروه های سنی کودک و نوجوان مانند دیگر آثار مراحلی دارد که گاهی مهندسی ظاهر کتاب با آن مرتبط است .

مانند نمایه سازی که یک اصل در بسیاری از کتاب هاست . یک نمایه خوب و فهرست مطالب مفصل می توانند در باز یابی محتوای اثر ، مکمل یکدیگر باشند . به همین دلیل باید در کتاب های آموزشی و علمی و بخصوص منابع مرجع ، جدی تلقی شوند .
یک کتاب ممکن است حاوی انواع نمایه باشد یا اصلا نمایه ای نداشته باشد . نمایه موضوعی یا کلید واژه ای ، مهم ترین و معمول ترین نمایه یک اثر است که بیش تر با همین نام Index یاد می شود . این نوع نمایه حاوی موضوعات مهم یا هر واژه ای است که بخشی از محتوای اثر رابه خود اختصاص داده است .
برخی از کتاب ها دارای نمایه های متعدد تفکیکی اند مانند نمایه اسامی جغرافیایی ، نمایه اسامی ، نمایه موضوعی ، نمایه نویسندگان ، نمایه ناشران و ده ها نمایه دیگر . برخی از نمایه سازان تمام آن ها را در یک نمایه واحد ، ادغام و الفبایی میکنند و نام نمایه رابرای آن برمی گزینند .

مطلب پیشنهادی

داوری و چاپ کتاب شما

ناشران عزیزی که قصد سرمایه گذاری بر روی یک کتاب را دارید اما به محتوای علمی آن اطمینان کامل ندارید می توانید این کار را به ما بسپارید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ