irancultural
خانه / چاپ کتاب / مرکز چاپ ارزان کتاب کودک و نوجوان

مرکز چاپ ارزان کتاب کودک و نوجوان

مرکز چاپ ارزان کتاب ویژه گروه های سنی کودک و نوجوان مانند دیگر آثار مراحلی دارد که گاهی مهندسی ظاهر کتاب با آن مرتبط است .

مانند نمایه سازی که یک اصل در بسیاری از کتاب هاست . یک نمایه خوب و فهرست مطالب مفصل می توانند در باز یابی محتوای اثر ، مکمل یکدیگر باشند . به همین دلیل باید در کتاب های آموزشی و علمی و بخصوص منابع مرجع ، جدی تلقی شوند .
یک کتاب ممکن است حاوی انواع نمایه باشد یا اصلا نمایه ای نداشته باشد . نمایه موضوعی یا کلید واژه ای ، مهم ترین و معمول ترین نمایه یک اثر است که بیش تر با همین نام Index یاد می شود . این نوع نمایه حاوی موضوعات مهم یا هر واژه ای است که بخشی از محتوای اثر رابه خود اختصاص داده است .
برخی از کتاب ها دارای نمایه های متعدد تفکیکی اند مانند نمایه اسامی جغرافیایی ، نمایه اسامی ، نمایه موضوعی ، نمایه نویسندگان ، نمایه ناشران و ده ها نمایه دیگر . برخی از نمایه سازان تمام آن ها را در یک نمایه واحد ، ادغام و الفبایی میکنند و نام نمایه رابرای آن برمی گزینند .

مطلب پیشنهادی

قیمت چاپ و نشر کتاب

قیمت چاپ و نشر کتاب مانند دیگر صنایع تابع عوامل مختلف است که برای تعیین آن باید به دیگر متغیرهای اقتصادی توجه داشت.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ