irancultural
خانه / چاپ کتاب / گرفتن مجوز و چاپ کتاب جیبی و تقویم

گرفتن مجوز و چاپ کتاب جیبی و تقویم

چاپ کتاب جیبی یا تقویم ها برای سرمایه گذاری حوزه ای مناسب است که گرفتن مجوز نشر آن باید از سوی ناشر صورت گیرد .

سرمایه گذاری در حوزه کتاب هرچه که باشد باید به پشتوانه بازاریابی و فروش باشد .
 پخش در ایران هنوز با روشهای قدیمی و سنتی کار می کند و نتوانسته است خود را به تجهیزات و تدبیرهای جدید مجهز سازد ؛ نگهداشتن حساب موجودی انبار و سفارشها با رایانه ، استفاده از روشهای جدید تلقی نمی شود. کاربرد سامانه ها ، روشها و مقررات جدید است که می تواند پخش سنتی را به جدید تبدیل کند.
 تبلیغ و ترویج بسیار ضعیف است و پخشگران از دستاوردها و تجربیات این حوزه استفاده کارآمد نمی کنند.

همچنین هزینه پخش کتاب سنگین است ، و بیش از یک سوم بهای پشت جلد کتاب به پخش و فروش اختصاص می یابد ؛ یعنی حدود دو برابر درصدی که از بهای پشت جلد اثر به پدیدآورنده تعلق می گیرد.

مطلب پیشنهادی

داوری و چاپ کتاب شما

ناشران عزیزی که قصد سرمایه گذاری بر روی یک کتاب را دارید اما به محتوای علمی آن اطمینان کامل ندارید می توانید این کار را به ما بسپارید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ