irancultural
خانه / چاپ کتاب / محاسبه هزینه چاپ کتاب دانشگاهی

محاسبه هزینه چاپ کتاب دانشگاهی

برای آنکه محاسبه هزینه چاپ انواع کتاب دانشگاهی و درسی دقیق باشد توصیه می شود هزینه های پخش و فروش را جدی بگیرید .
 پخش هزینه های به نسبت بالایی در ایرا دارد زیرا با مشکلاتی همراه است که هزینه ها را افزایش می دهد .

مشکل اصلی پخشگری کتاب در کجاست؟
 حقیقت آنکه نمی توان پاسخی ساده و کلی داد که از دقت علمی لازم برخوردار باشد ، اما مشکل را آن گونه که در ظاهر آن می توان دید ، این است:
در جامعه هایی که اقتصاد عمومی آنها با دشواری روبه روست ، عرضه و تقاضا به سادگی با هم روبه رو نمی شوند ، عرضه به نقطه های تقاضا درست منتقل نمی شود ، و از این رو بخشی تقاضای برآورده نشده و بخشی عرضه مصرف نشده بر جای می ماند که نتیجه آن ناخشنودیهای روانی و زیانهای اقتصادی و تولیدی است. در این یازوکار نارسا ، چون پخشگری نمی تواند عرضه و تقاضا را درست با هم جفت و جور کند ،
 با دشواری روبه رو می شود ، و چنانچه این دشواری ادامه یابد و مزمن شود ، بر دشواریهای سایر مراحل توزیع و مصرف می افزاید و بدین سبب به صورت مشکلی نمایان و چشمگیرتر از سایر مشکلات نشر جلوه می کند.
از میان برداشتن این دشواری یک راه حل شناخته شده ندارد ،

مطلب پیشنهادی

آمادی سازی و چاپ کتاب

آمادی سازی یکی از مراحل مهم و مقدماتی برای چاپ انواع کتاب است که دقت در این مرحله برای تولید کتابی خوب سرنوشت ساز است.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ